Ugrás a fő tartalomra

8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.


+36 70 199 6002

Széchenyi 2020

Hírek


2024. márc. 25.
 • centrum
 • Ipari Technikum

PÁLYÁZAT - Veszprémi SZC Ipari technikum igazgató (intézményvezető) beosztás

A Veszprémi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet a Veszprémi SZC Ipari Technikum igazgató (intézményvezető) beosztásának ellátásra.

PÁLYÁZAT - Veszprémi SZC Ipari technikum igazgató (intézményvezető) beosztás

A Veszprémi Szakképzési Centrum 
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján
pályázatot hirdet a 
Veszprémi SZC Ipari Technikum
igazgató (intézményvezető)
beosztásának ellátására.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony

A vezetői megbízás időtartama: 5 év 

A munkavégzés helye: 
8200 Veszprém, Iskola u. 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

Munkabér: 
A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul. 

Pályázati feltételek:

•    a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. § (1) bekezdésének megfelelően:
- a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében legalább alapképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik,
- intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, legalább egy év vezetői gyakorlatot szerzett vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésben vett részt, és
- oktatói, munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.
•    felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
•    a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, ne álljanak fel vele szemben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában felsorolt bűncselekményekre vonatkozó kizáró körülmények, 
•    vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
•    az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
•    90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
•    a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
•    a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
•    a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó, a pályázó által aláírt program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
•    nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés), tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy a pályázat részét képező vezetési programot az intézmény a honlapján nyilvánosságra hozza,
•    nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, sokszorosításához és továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2024. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2024. május 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lantos Andrea szakmai főigazgató-helyettes nyújt, a +36-70-1996018-as telefonszámon, illetve lantos@veszpremszc.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot kérjük elektronikus formában a lantos@veszpremszc.hu e-mail címre megküldeni.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia. 

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

Megosztás

KAPCSOLÓDÓ HÍREK


a Veszprémi Szakképzési Centrum és a VSZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola logója

PÁLYÁZAT - Veszprémi SZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikumm és Szakképző Iskola igazgató (intézményvezető) beosztás

A Veszprémi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet a Veszprémi SZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola igazgató (intézményvezető) beosztásának ellátására.

2024. márc. 25.
Balatoni Gasztroakadémia - A Balaton szakácsa továbbképzés fejléce

Balatoni Gasztroakadémia idén is - most szakácsokkal

Ebben az évben a Balaton Szakácsa - Le Chef du Lac Balaton képzés keretein belül a résztvevők tökéletes fogásokat készíthettek el, és számos fortéllyal lehettek gazdagabbak a négy napos rendezvény során.

2024. márc. 22.
sajtótájékoztatón a Centrum vezetői a Vöröskő Kft-vel és az NSZFH elnökével dr Magyar Zitával

Felnőttek szakmai oktatását valósítottuk meg a Vöröskő Kft-vel

Az Euronics üzleteket működtető, veszprémi székhelyű Vöröskő Kft. a Centrum támogatásával és közreműködésével szervezett felnőttképzést munkavállalóik számára.

2024. márc. 21.


KIMIKK
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Veszprémi Szakképzési Centrum

   8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.

  • Telefon: +36 70 199 6002

   E-mail: titkarsag@veszpremszc.hu

   OM azonosító: 203066

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/002975


  2024Veszprémi Szakképzési Centrum