Ugrás a fő tartalomra

8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.


+36 70 199 6002

Széchenyi 2020

Belső visszaélés-bejelentés


Belső visszaélés-bejelentés

SZABÁLYZAT CÉLJA

A VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM (a továbbiakban: „Szakképzési Centrum”) számára kiemelten fontos a jogszerű, etikus és transzparens működésének és megfelelő reputációjának biztosítása és az általa meghatározott értékeknek a foglalkoztattjaival, valamint az üzleti partnereivel történő betartatása.

A Szakképzési Centrum e célok biztosítása érdekében – a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Törvény) rendelkezéseivel összhangban – belső visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltet, melynek célja a jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása.

A belső visszaélés bejelentési rendszerbe bejelentést a visszaeles@veszpremszc.hu e-mail címen keresztül lehet tenni.

A BEJELENTÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

A Szakképzési Centrum belső visszaélés-bejelentési rendszerében az alábbi személyek jogosultak bejelentést tenni:

 1. a Szakképzési Centrum általáltal foglalkoztatott személy;
 2. az a foglalkoztatott, akinek a Szakképzési Centrummal a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
 3. az a személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött a Szakképzési Centrumnál;
 4. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Szakképzési Centrummal szerződéses kapcsolatban áll;
 5. a Szakképzési Centrum ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is;
 6. a Szakképzési Centrummal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, illetve beszállító felügyelete és irányítása alatt álló személy;
 7. a Szakképzési Centrumnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;
 8. a Szakképzési Centrummal a 4., 5., 6., vagy 8. pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 9. az a személy, akinek a 4., 5., 6., vagy 8. pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Szakképzési Centrummal megszűnt.

ANONIM BEJELENTÉS

A Bejelentőnek lehetősége van személyazonosságának felfedése – így különösen neve és e-mail címe megadása nélkül vagy kitalált adatokkal – bejelentést tenni azzal, hogy a bejelentés ebben az esetben érdemi vizsgálat nélkül elutasítható.

A Veszprémi Szakképzési Centrum biztosítja, hogy a bejelentőt a bejelentésével összefüggésben ne érje hátrány, sérelem, ugyanakkor elvárás, hogy a bejelentő a bejelentést jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához.

  Adatkezelési tájékoztató belső visszaélés-bejelentési rendszerhez

Letöltés

  Belső visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendje

Letöltés


KIMIKK
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Veszprémi Szakképzési Centrum

   8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.

  • Telefon: +36 70 199 6002

   E-mail: titkarsag@veszpremszc.hu

   OM azonosító: 203066

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/002975


  2024Veszprémi Szakképzési Centrum