Ugrás a fő tartalomra

8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.


+36 70 199 6002

Széchenyi 2020

Intézményeink adatai


Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Tehcnikum lohójaVeszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum

2008-ban költöztünk a leromlott állagúan is szerethető épületből, az egykori Nagy László Általános Iskola felújított épületébe, a Veszprém Csap u. 9. sz. alá, ahol jelenleg is „lakunk”. Iskolánk többszöri fenntartóváltás után, 2016-tól a Veszprémi Szakképzési Centrum tagintézménye. Az elmúlt időszakban iskolánk kiteljesedett, teljesen kitöltötte a mozgástere által szabott kereteket és mindent elért, amit lehetett: Az a tanuló, aki 14 évesen belép hozzánk, az 20 éves korában mérlegképes könyvelőként távozhat, két szakmával a kezében, a második pénzügyi-számviteli ügyintéző, vagy vállalkozási és bérügyintéző.

Veszprémi SZC Ipari Technikum logójaVeszprémi SZC Ipari Technikum

A Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum 1949-ben alakult. Jelenleg tiszta profilú technikum, hat ágazatban (vegyipar, speciális jármű- és gépgyártás, informatika-távközlés, szociális, környezetvédelem, gépész), hét szakmát képzünk (vegyésztechnikus, műanyagfeldolgozó technikus, mechatronikai technikus, szoftverfejlesztő, -tesztelő, kisgyermekgondozó, és –nevelő, környezetvédelmi technikus, valamint gépgyártás-technológiai technikus). A kompetenciaméréseken évek óta csak 4-5 szignifikánsan jobb eredményt elérő technikum van nálunk. Az iskola érettségi átlaga a 3,6-ot rendszeresen meghaladja, szakmai vizsgáknál jellemzően 4,00 feletti osztályátlagok születnek. A különböző országos tanulmányi versenyeken az elmúlt 10 évben diákjaink több mint harminc első helyezést szereztek. Mindezek alapján Veszprém megye legsikeresebb szakképző intézménye vagyunk. Ezek az eredmények köszönhetőek a motivált, és innovációra nyitott oktatóknak. A magas színvonalú szakmai oktatáshoz rendelkezésre állnak olyan eszközök, mellyel megvalósítható a 21. századi szakképzés. De a legfontosabb, hogy a diákok szeretnek idejárni.

 • Telefon

  +36 70 641 3617

 • Weboldal

 • Cím

  8200 Veszprém, Iskola u. 4.

Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Technikum logójaVeszprémi SZC Jendrassik-Venesz Technikum

A VSZC Jendrassik - Venesz Technikum 2000. augusztus 1-től a korábbi Jendrassik György Középiskola és Szakiskola, valamint a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola összevonásával jött létre. Az ily módon létrehozott iskola - megőrizve az elődintézmények jellegét - a megye területén meghatározó szerepet tölt be a szakközépiskolai és szakiskolai képzésben. Rendelkezve a korszerű oktatáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételekkel, a szakmák széleskörű választékát kínáljuk a tanulók számára. Az 1993-as közoktatási törvény nyomán módosult a középfokú oktatásmeghatározása. A már lezajlott és a még várható változások miatt összetettebbé vált az iskolaszerkezet. Ennek megfelelően a mi intézményünk is többféle profilt és különböző időtartamú képzési formákat nyújt a tanulók számára. Így a diákoknak lehetősége nyílik akár a 10. osztályos végzettség és a ráépülő szakképesítések megszerzésére, akár az érettségi vizsga letételére, valamint a ráépülő szakképzésben történő részvételre. Ezért az iskolán belül is számos továbbhaladási és választási lehetősége van diákjainknak. Bízunk abban, hogy tanulóink számára biztosítva az átjárhatóságot, a későbbi korrekciót, mindenki megtalálja iskolánkon belül a helyét. Célunk, hogy a végzett tanulók biztos elméleti és gyakorlati tudással rendelkezzenek, amely növeli elhelyezkedési vagy továbbtanulási esélyeiket. Reméljük, hogy e tájékoztatóval segítséget nyújthatunk a pályaválasztáshoz, és minél többen választanak bennünket.

 • Telefon

  +36 (88) 576-530

 • Weboldal

 • Cím

  Veszprém, Március 15. u. 5.

Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium logójaVeszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium

A Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium szakmai képzést nyújt diákjainak. Fő területeink: informatika, elektronika, épületgépészet, kereskedelem, szállítmányozás. Célunk, hogy a végzett tanulók biztos elméleti és gyakorlati tudással rendelkezzenek, amely növeli elhelyezkedési és továbbtanulási esélyeiket. Ennek érdekében a környező cégekkel szoros együttműködést alakítottunk ki. Szívesen veszünk részt szakmai, oktatásfejlesztési programokban. Iskolánkban meghatározó a barátságos légkör. Tanulói létszámunk ember léptékű, de ez kevés volna, ha tanáraink hozzáállása és munkája nem igazolná ezt. Komolyan gondoljuk, az a feladatunk, hogy a hozzánk ékező diákokat tudásban és neveltségben fejlesszük. Ezzel öntünk életet jó eszközparkunkba. Iskolánk meghatározó szerepet tölt be az országos diszlexiás képzésben. Győrtől Kecskemétig járnak hozzánk speciális képzést igénylő tanulók is. A távolról érkezőket otthonos kollégiumban várjuk és igyekszünk pótolni a családias légkört.

 • Telefon

  +36 70 641 3900

 • Weboldal

 • Cím

  Balatonfűzfő, Gagarin u. 27.

Veszprémi SZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola logójaVeszprémi SZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola

A Veszprémi SzC „SÉF” Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola a Veszprémi Szakképzési Centrum tagintézményeként állami fenntartásban 2016. szeptember 1-től folytatja tevékenységét. Ezt megelőzően iskolánk - 2000. szeptember 1-től egészen a Veszprémi Szakképzési Centrumhoz történő csatlakozásig - mint magánintézmény működött. Ez a tény annyiban határozza meg jelenünket, hogy a magánintézményekre jellemző lendületességet, ügyfélközpontúságot, tettrekészséget, a változásokhoz, különleges helyzetekhez való alkalmazkodás képességét, a szabad iskolairányításnak köszönhetően kialakított pedagógiai jó gyakorlatainkat, szervezeti kultúránkat az új rendszerben is sikerült megőriznünk. Ennek köszönhetően a diákok valóban csapattagnak érezhetik magukat, így belátják, a sikerhez ugyanannyira van szükség rájuk, mint amennyire az oktatókra, és fordítva. Mivel Veszprém megye a Balaton közelsége révén a turizmus szempontjából frekventált terület, amelynek szüksége van a jól képzett szakemberekre, az iskola képzési palettáját úgy alakítottuk ki, hogy a megye vendéglátóipari és turisztikai vállalkozásainak munkaerőigényét kiszolgálja. Iskolánkból szakmájuk iránt elhivatott, idegen nyelveket beszélő cukrász, szakács, panziós-fogadós, pincér-vendégtéri szakember, cukrász szaktechnikus, szakács szaktechnikus, turisztikai technikus, vendégtéri szaktechnikus szakképesítéssel rendelkező fiatalok kerülnek ki. Büszkék vagyunk arra, hogy az intézményről egyre inkább elmondható, hogy országos beiskolázású, valamint határon túli magyar honfitársaink is előnybe részesítik a képzéseket. Mindezek alátámasztják az iskola jelentőségét mind a város mind a megye, sőt az ország és a határon túli magyar lakta területek szempontjából egyaránt.

 • Telefon

  +36 (88) 569-880

 • Weboldal

 • Cím

  Veszprém, Halle u. 3.

Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium logójaVeszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium

Tanulóink technikumi és szakképző iskolai képzéskínálatunkból választhatnak szociális, egészségügy, informatika és távközlés, gépészet, rendészet és közszolgálat, turizmus-vendéglátás, valamint élelmiszeripar területeken. A térség munkaerő-piaci igényeinek megfelelően – a szakképzési feladatok mellett – részt vállalunk az érettségire való felkészítésben, továbbá a felnőttoktatásban is. Biztosítjuk tanulóink számára a toleráns, empatikus légkört, a kulturált, esztétikus környezetet, az interaktív ismeretszerzés lehetőségét, a színvonalas műhelymunkákat, a megmérettetést különféle szakmai versenyeken, a szabadidő hasznos eltöltésének, a kollégiumi ellátást, a diákétkeztetést. Célunk, hogy segítsük a diákjainkat a mindennapi tevékenységeik mellett abban, hogy elegendő energiát, inspirációt kapjanak az élet kihívásaihoz, kritikus, értő, gondolkodó, egészséges és boldog emberekké váljanak.

 • Telefon

  +36 88 508-080

 • Weboldal

 • Cím

  8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 4.

Veszprémi SZC Táncsics Mihály Technikum és Kollégium logójaVeszprémi SZC Táncsics Mihály Technikum

A Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikuma Veszprém megye székhelyén, Veszprém városában található. Iskolánk 1883-ban kezdte meg az akkor még iparostanoncok oktatását Veszprémben a régi Városháza emeletén. Azonban hamar kinőtte az épületet, így 1912-től egy új épületben (a későbbi Zeneiskola épületében) működött tovább. 1955. február 06-tól viseli Táncsics Mihály nevét. A tanulók létszáma folyamatosan gyarapodott, a fiókiskolákkal együtt hamarosan elérte az 1400 főt. A létszámbővülés ismét felvetette a bővítés szükségességét. 1960-1961 között a Jutasi úton (mai helyén) épült meg az ún. építős iskola 4 tanteremmel és egy 100 fős kollégiummal. 1968-ban az Óvári Ferenc utcai épületünket elcseréltük az Ének-Zenei Általános Iskola Eötvös utcai épületével, így az intézmény minden szakmáját egy helyen oktathatták tovább. Jelenleg az intézmény alapfeladata a szakképző iskolai és technikumi nevelés-oktatás, felnőttképzés. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését, oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot is ellát. Diákjaink oktatása 5 épületben zajlik, amelyből 4 épületegyüttes Veszprémben az Eötvös Károly utca 1. szám alatt található, az ágazati alapoktatás gyakorlati képzésének helyszíne pedig Veszprémben, a Házgyári út 1. szám alatti Táncsics Tanműhely. Az intézmény 65 férőhelyes fiúkollégiummal rendelkezik, amely 100% kihasználtsággal biztosítja a vidéki tanulók kényelmes elhelyezését.

 • Telefon

  +36 (88) 420-267

 • Weboldal

 • Cím

  Veszprém, Eötvös K. u. 1.Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Veszprémi Szakképzési Centrum

   8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.

  • Telefon: +36 70 199 6002

   E-mail: titkarsag@veszpremszc.hu

   OM azonosító: 203066

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/002975


  2024Veszprémi Szakképzési Centrum