Ugrás a fő tartalomra

8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.


+36 70 199 6002

Széchenyi 2020

Projektek


GINOP – 6.2.3-17-2017-00001

A Veszprémi Szakképzési Centrum a „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című felhívására benyújtott pályázatát 2018. január 19-én fogadták el. A projekt a Támogató döntése alapján 550 000 000 Ft, 100% intenzitású európai uniós vissza nem térítendő támogatásból a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A projekt zárására várhatóan 2020. július 18-án kerül sor.

„A Veszprémi Szakképzési Centrum szakképzési intézményrendszerének átfogó fejlesztése” című, GINOP-6.2.3-2017-00001 azonosítószámú pályázatának célja hozzájárulni hazánk és az Európai Unió azon céljához, mely szerint 10% alá kell csökkenteni a szakképzést végzettség nélküli elhagyó tanulók számát, ezzel elősegítve azok elhelyezkedését a munkaerőpiacon. A program hosszú távú célja a tanulói készségek és képességek fejlesztése.

A projekt további célja a teljes intézményi rendszer átfogó fejlesztése, melybe beletartoznak a pedagógus továbbképzések és az intézményi infrastruktúra fejlesztése is.

A fejlesztések pozitív eredményei nem csak az egyén szintjén fognak jelentkezni, hanem a helyi gazdaság, társadalom és a környezeti folyamatok élénkítésében is, így hozzájárulva egy élhetőbb környezet létrehozásához.

A cél eléréséhez a Veszprémi Szakképzési Centrum, mint pályázó szervezet nyolc feladatellátási-helyén:

 • a Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziumában,
 • a Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában,
 • a Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában,
 • a Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolájában,
 • a Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában,
 • a Veszprémi SZC SÉF Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában,
 • a Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában,
 • a Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziumában

kerül sor a projekt egyes elemeinek megvalósítása.

A projekt keretében 305 veszélyeztetett diákot szeretnénk a szakma megszerzéséhez segíteni. Projektünket időtartama 30 hónap.

2017 őszén a VSZC kilencedik évfolyamán tanuló diákok részletes felmérésével indult a projekt előkészítése. Felmértük a tanulók alapkompetenciáit, szociális hátterét, motivációjukat és jövőképüket.

A tagintézményekben 1-4 kis létszámú tanulócsoport létrehozására kerül sor, ezeken a tanulócsoportokon belül valósul meg a lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók alap és kulcskompetenciáinak fejlesztésére.

A VSZC egyes tagintézményeiben megvalósuló főbb tevékenységek:

Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma:

 • Nyári táborok tartása, ahol egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások keretében a részképesség zavarral küzdő, a tanulásban akadályozott, a hátrányos helyzetű, a nem megfelelő szülői támogatást kapó tanulók támogatása, felzárkóztatása, a következő tanévre való kondicionálása, esetlegesen a javítóvizsgára való felkészítése.
 • Digitális kompetenciát fejlesztő programok megvalósítása
 • Sportfoglalkozások tartása
 • Háztartási ismeretek oktatása
 • Drámapedagógiai szakkör szervezése
 • Kompetenciafejlesztő tankörök tartása
 • A lemorzsolódással veszélyeztetettek számára tanulási módszertanok foglalkozások tartása

Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája:

 • Sport, egészségmegőrző programok tartása
 • Színházlátogatás szervezése
 • Fejlesztő foglalkozások tartása
 • Egészségnap tartása

Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma:

 • Kalandozás az egészségügy és a biztonság világában programok tartása roma tanulóink részvételével
 • Színházlátogatás szervezése
 • Színjátszó kör létrehozása
 • A lemorzsolódással veszélyeztetettek számára tanulási módszertanok foglalkozások tartása
 • Kompetenciafejlesztő tankörök tartása
 • Roma mentor program

Veszprémi SZC SÉF Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája:

 • Tanulók számára példakép, jövőkép programok szervezése
 • Tanulók pályaorientációjának javítása, motivációt fejlesztő programok megvalósítása
 • Tanulók iskolai kötődését erősítő programok megvalósítása
 • Digitális kompetenciát fejlesztő programok megvalósítása

Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája:

 • Alapképesség fejlesztő foglalkozások tartása
 • Digitális kompetencia fejlesztése LEGO robot alkalmazásával
 • Sportkör tartása
 • Színház-múzeumpedagógiai foglalkozások tartása

Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziuma:

 • „Iparkodjunk” csipetke tábor tartása
 • Különböző témájú szakkörök tartása
 • BTMN-es fejlesztő foglalkozások tartása.

Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma:

 • Felzárkóztató foglalkozások tartása
 • Szakmai kirándulások, pályaorientációs foglalkozások szervezése
 • Szakmaorientációs programok megvalósítása

Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma:

 • Digitális kompetencia fejlesztése alkalmas foglalkozások tartása
 • Egészség délután tartása
 • Kompetencia fejlesztő foglalkozások tartása

A projekt sikeres megvalósulását infrastrukturális fejlesztés is segíti.

A beruházások célja a VSZC kollégiumokban élő diákjainak és az ott dolgozó pedagógusok komfortérzetének és közösség építő erejének a növelése. A pályázat célul tűzte ki, hogy olyan közösségi tereket alakít ki, amelyek a közös tanulást és időtöltést szolgálják.

A fejlesztéssel érintett intézmények:

Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma. Itt belső nyílászárók, világítótestek, bútorok, burkolatok cseréjére, konnektorok kialakítására, a villanyvezetékek falban való elvezetésére, informatikaterem fejújítására, az internet hozzáférés javítására, falfestésre kerül sor.

Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma. Itt ajtók, belső nyílászárók, világítótestek, padlózat cseréjére, konnektorok és tetőablak kialakítására, falfestésre kerül sor.

A Veszprémi SZC Jendrassik – Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában  kerül sor a Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakítására. A műhely részben a pályaorientációt segíti részben biztosítja a diákok interaktív foglalkoztatását.

A projekt megvalósítását az intézményekből delegált szakértői csoport és projektmenedzsment segíti.

GINOP-6.2.3-17 - Sajtómegjelenések

Így népszerűsítenék a szakképzést Veszprém megyében Tovább >
A szakképzés hatékonyságát segítő program indul Veszprém megyében Tovább >
Sikeres pályázat elnyerésével tovább fejlődik a Veszprémi Szakképzési Centrum Tovább >
A szakképzés hatékonyságát segítő program indul Veszprém megyében Tovább >
A szakképzés hatékonyságát segítő program indul Veszprém megyében Tovább >
EU-s pályázat lemorzsolódó tanulók megsegítésére Tovább >

GINOP-6.2.3-17 - Kapcsolódó tartalom

GINOP-6.2.3-17-2017-00001 számú pályázat zárása sajtóközlemény
GINOP-6.2.3-17-2017-00001 számú pályázat zárása
Digitális Közösségi Alkotóműhely jött létre a Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Technikumban
A Veszprémi Szakképzési Centrum pályaorientációs kiadványa
Öveges tábor 2020. augusztus 18-22.
Szükséges intézkedések a koronavírus miatt
Tudásmegosztó rendezvény 2020.03.11.
Iparkodjunk és elsősavató 2019. augusztus 26-28.
Öveges tábor 2019. augusztus 21-25.
GINOP-6.2.3-17 1. mérföldkő
Iparkodjunk és elsősavató 2018. augusztus 28-30.
Öveges Tábor 2018.08.21-26.
GINOP-6.2.3-17 Tevékenységek képei
GINOP-6.2.3-17 Tevékenységek bemutatása
GINOP-6.2.3-17 Építési beruházás
Sajtóközlemény GINOP-6.2.3-17 (2018.03.26.)
Sajtóközlemény GINOP-6.2.3-17 (2018.02.28)
Projektnyitó rendezvény
GINOP – 6.2.3-17-2017-00001 pályázathoz kapcsolódó szerződésekKIMIKK
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Veszprémi Szakképzési Centrum

   8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.

  • Telefon: +36 70 199 6002

   E-mail: titkarsag@veszpremszc.hu

   OM azonosító: 203066

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/002975


  2024Veszprémi Szakképzési Centrum